Thăm hỏi, hỗ trợ bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Được sự ủng hộ, đóng góp từ các Mạnh Thường Quân, hội từ thiện Thiện Duyên thường xuyên hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà cho các bệnh nhân nghèo, những người có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, khóc khăn.

 

Chường trình từ thiện khác