Tặng quà cho bà con nghèo vùng xa

Hội từ thiện Thiện Duyên thường xuyên tổ chức các buổi từ thiện đi thăm hỏi, tặng quà bà con nghèo, khó khăn ở các tỉnh xa, vùng núi, vùng sâu vùng xa

Chường trình từ thiện khác