Nấu cơm Chay từ thiện hàng tuần cho bệnh nhân nghèo

Hội từ thiện Thiện Duyên, Phục vụ 550 suất cơm chay + bánh mì + chuối cho bệnh nhân tại Bv175 cho bệnh nhân nghèo định kỳ hàng tuần

Thông tin chi tiết:

 

Chương trình từ thiện định kỳ