HỘI TỪ THIỆN THIỆN DUYÊN
Tài khoản: 0071002802685  Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Tân Định
Chủ tài khoản: NGUYỄN VĂN NHIỀU,  Email: nhieunv@yahoo.com. Mobile: 0933204242
33 Trương quốc Dung, Phường 8, Q. Phú nhuận. Tp.HCM.